PRACE REMONTOWE W MIESZKANIACH – zasady

1. Na terenie budynku (korytarze i klatka schodowa) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

2. Zakazuje się wylewania wszelkich zapraw, klejów i odpadów budowlanych do kanalizacji. W przypadku zapchania czy uszkodzenia instalacji – kosztem naprawy będzie obciążony właściciel, na zlecenie którego remontowany był lokal mieszkalny/usługowy.

3. Ekipy remontowe mają obowiązek codziennego sprzątania części wspólnych (korytarze, klatki schodowe) i wynoszenia gabarytów. W przypadku uchylania się wykonawców od sprzątania zostanie wykonane sprzątanie przez firmę zewnętrzną, a kosztem sprzątania będzie obciążony właściciel, na zlecenie którego remontowany był lokal mieszkalny/usługowy. Zakres sprzątania zostanie udokumentowany dokumentacją zdjęciową.

4. Wywóz śmieci, gabarytów i odpadów budowlanych odbywa się na koszt właściciela lokalu lub wykonawcy. Należy na bieżąco wywozić odpady budowlane lub składować je w kontenerach budowlanych lub pojemnikach typy big-bag.

5. W przypadku przebudowy instalacji wod-kan, c.o., zdejmowania kaloryferów, przebudowy instalacji elektrycznej, czy teletechnicznej należy zgłosić taki fakt do zarządcy nieruchomości pod adresem mailowym techniczny@tssnieruchomosci.plWszelkie przebudowy i zmiany w instalacjach mogą powodować utratę gwarancji w zakresie przerabianych instalacji.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z prądu administracyjnego.

7. Za wszelkie uszkodzenia w częściach wspólnych (np. uszkodzone ściany, uszkodzone schody, uszkodzona posadzka, uszkodzone drzwi, samozamykacze, elektrozaczepy) kosztem naprawy będzie obciążony właściciel, na zlecenie którego remontowany był lokal mieszkalny/usługowy.

8. Należy utrzymywać w mieszkaniach temperaturę nie niższą niż 18 stopni Celsiusza.

9. Lokale mieszkalne należy regularnie wietrzyć.