Warto wiedzieć

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – kiedy powstaje i co to jest?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje po zakupie pierwszego lokalu w nieruchomości mieszkalnej. Następuje wtedy wyodrębnienie w księdze wieczystej głównej budynkowej dodatkowej księgi wieczystej lokalowej. Po zakupie kolejnych lokali powstają analogicznie kolejne księgi wieczyste lokalowe – dla każdego lokalu odrębna. Każdemu właścicielowi lokalu przypada udział w nieruchomości wspólnej. Udział ten  to stosunek wielkości lokalu i jego przynależnych pomieszczeń […]

FINANSE WSPÓLNOTY – podstawowe zagadnienia

Każdy Właściciel lokalu jest zobowiązany do pokrywania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Jest to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej uiszczane są w miesięcznych zaliczkach, zazwyczaj o stałej wysokości. Wysokość tych zaliczek jest ustalana w rocznym planie gospodarczym Wspólnoty mieszkaniowej poprzez podjęcie stosownej uchwały. Ze […]

PRACE REMONTOWE W MIESZKANIACH – zasady

1. Na terenie budynku (korytarze i klatka schodowa) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. 2. Zakazuje się wylewania wszelkich zapraw, klejów i odpadów budowlanych do kanalizacji. W przypadku zapchania czy uszkodzenia instalacji – kosztem naprawy będzie obciążony właściciel, na zlecenie którego remontowany był lokal mieszkalny/usługowy. 3. Ekipy remontowe mają obowiązek codziennego sprzątania części wspólnych (korytarze, klatki schodowe) i wynoszenia gabarytów. W […]